Introductie


photos/community.jpg
Kenniskringoverleg

De Kenniskring van het AMC Centre beoogd het platform te zijn waar men kennis kan delen en kan samenwerken op gebied van ondermeer AMC gerelateerd onderzoek en implementaties.

Zo zou het kunnen zijn dat Defensie kennis deelt met Rijkswaterstaat en zij op basis hiervan een volgende fase inzetten op gebied van Asset Management 'in' Control.

Vanuit de Kenniskring gaat ook veel aandacht uit naar nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Hierbij valt te denken aan de NEN/ISO normering, maar ook aan nieuwe ICT toepassingen, zoals het inzetten van webportals als communicatie verhicle voor de Asset Manager.

Naast het jaarlijkse Seminar AMC als ontmoetingsplaats voor kennisuitwisseling en relatiebeheer, zijn de volgende doelstellingen voorlopig geformuleerd:

Algemeen
- verbreiding van het vakgebied Asset Management Control;
- stimuleren van innovaties in het vakgebied Asset Management Control en het toegankelijk maken van deze kennis voor de deelnemers van de kenniskring;
- ontdekken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen de deelnemers met veelal producten en diensten die goed op elkaar aansluiten;
- integratie op het vakgebied Asset Management Control in de diverse technische (management) opleidingen op alle niveau's, MSc-, BSc- en MBO niveau.

Praktisch:
- het opzetten en onderhouden van verschillende AMC gerelateerde web sites die allen te bereiken zijn via de portal "AMC Plaza" (www.amcplaza.com);
- onderzoeksprojecten, veelal in samenwerking met studenten;
- publiceren van nieuwsbulletins over actuele, AMC gerelateerde, onderwerpen;
- het organiseren van zogenaamde "fun & function weeks”, waarbij deelnemers AMC onderricht genieten.

De activiteitenkalender en de vorm van de Kenniskring zullen mede in samenwerking met de leden van de kenniskring verder worden uitgewerkt.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre