Avans+


Improving professionals

Avans+ behoort tot de nationale top van opleidingsinstituten voor postbachelor- en masteropleidingen. Al jaren bouwen wij aan het aantoonbaar verbeteren van prestaties van mensen én organisaties. Dat doen we ook al jaren voor de technische branche met praktijkgerichte opleidingen; wij bieden u ruime keuze in het portfolio Techniek en Bouw. 

Kennis en Kunde Onze docenten, trainers en adviseurs zijn mensen uit de praktijk met een bewezen staat van dienst. Zij zijn werkzaam binnen organisaties, adviesbureaus, hogescholen of universiteiten. Door hun jarenlange praktijkervaring realiseren zij de juiste vertaalslag van wetenschappelijke ontwikkelingen naar professionele en praktische vaardigheden. Bovendien besteden zij veel aandacht aan persoonlijke effectiviteit van de deelnemers. Daarnaast doet Avans+ geregeld een beroep op gastsprekers om specifieke onderwerpen uit te diepen. Ook zij dragen bij aan de overdracht en uitwisseling van actuele en specifieke kennis en werkervaring op uw vakgebied.

De Basiscursus Assetmanagement Deze 4 daagse cursus is bedoeld voor diegene waarvan

De werkzaamheden zich richten op het beheer en planmatig onderhoud van fysieke objecten. Of wordt geconfronteerd met de invoering of plannen voor invoering van Assetmanagement en krijgt u te maken met nieuwe richtlijnen of normeringen (o.a. ISO55000, NTA8120).

Als u voldoende wilt weten van Assetmanagement om een gesprekspartner te zijn voor uw opdrachtgever, de asset eigenaar, uw manager, uw collega’s, de gebruikers, uw klanten, uw service providers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden in uw werkomgeving.

Door middel van deze vierdaagse cursus wordt u versneld geïntroduceerd in de wereld van Assetmanagement. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

+ Introductie Asset management
+ Inleiding systeemdenken
+ Risicomanagement
+ Assetmanagement realisatie
+ Assetmanagement control
+ Assetmanagement Game 

De opleiding Assetmanagement Wat de deelnemers leren in onze opleidingen moeten zij natuurlijk meteen kunnen toepassen in de praktijk. Avans+ hecht dan ook veel waarde aan signalen uit de praktijk. Onze eenjarige postbachelor opleiding Assetmanagement is ontwikkeld op basis van behoefte en invulling vanuit het werkveld. Na een uitgebreide marktconsultatie blijken diverse sectoren, o.a.  met ondergrondse en bovengrondse infrastructuren druk bezig met het herinrichten van hun assetmanagement proces; andere sectoren, bijvoorbeeld wooncorporaties en overheidsinstellingen denken hier serieus over na. Alle partijen geven echter aan grote behoefte te hebben aan een opleiding die hun plannen ondersteunt en verder professionaliseert. Avans+ heeft deze opleiding vormgegeven in samenwerking met belanghebbende partijen in onder andere de overheids-, energie-, water- en spoorsector. Het doel is het ontwikkelen van nieuwe competenties, waarmee de deelnemer leert acteren op tactisch niveau. Men leert om de bedrijfsstrategie en de doelstellingen te vertalen naar een assetmanagementbeleid, en dit beleid te plannen en te managen.

Door de aandacht voor persoonlijke effectiviteit, die als rode draad door de opleiding loopt, krijgt de deelnemer inzicht in het eigen gedrag in relatie tot de rol van assetmanager en ontwikkelt competenties om deze rol (beter) te vervullen. In kleine teams worden praktijkcases en projecten uitgevoerd. Op deze manier worden kennis en ervaringen gedeeld met de deelnemers uit andere sectoren. Door middel van een afstudeerproject waarin de verbinding van de assetmanagement gerelateerde onderwerpen bij elkaar komen, wordt aangetoond dat kennis, kunde en persoonlijke ontwikkeling toegepast kan worden. 

Het programma is opgedeeld in 8 modules met elk een eigen thema:

+ Inleiding Assetmanagement
+ Wet- en Regelgeving
+ Financieel Management
+ Bedrijfskundige aspecten
+ Risicomanagement
+ Informatiemanagement
+ Lifecycle Management
+ Persoonlijk Leiderschap 

Wilt u meer weten over Avans+ of de opleiding Assetmanager Infrastructuur? Bezoek dan onze stand. U kunt ook contact opnemen met Avans+ via 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of info@avansplus.nl. Bezoek onze website www.avansplus.nl.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre