Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Wat wil het hoogheemraadschap bereiken?HHNK

 

 

Eén van de doelstellingen is het in stand houden van het watersysteem, gericht op de vastgestelde functies.

 

Het hoogheemraadschap wil een robuust, op de toekomst (in)gericht watersysteem. Het beheer

wordt daarom ingericht naar de kwaliteitseffecten van het beheer in het watersysteem. De

beheermethoden worden hier voor zover nodig op aangepast. Het kader voor het beheer is

vastgelegd in het Waterlopenbeheerplan. De beheerinstrumenten voor het watersysteem zijn op

orde en actueel: legger waterlopen, peilbesluiten en beheerregister. In 2020 is het onderhoud van

het functioneel stedelijk water van alle gemeenten overgenomen.

Het streven is een verdere vereenvoudiging en deregulering van de vergunningverlening door meer

algemene regels. Hiermee ontstaat onder andere op een aantal onderdelen een verschuiving van

vergunningplicht naar meldingsplicht.

 

Hiervoor is o.a. in 2011 een project gestart om de geautomatiseerde peilregulerende werken te beheren op basis van het asset management principe. In 2012 zijn onderhoudsstrategieën opgesteld waarmee de relatie kan worden gelegd tussen risico?s, prestaties en geld. De objecten worden geïnspecteerd op basis van normen.

[ Ref.: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Meerjarenplan 2013-2016]

 

Voor meer informatie kijk op:  www.hhnk.nl

 

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre