Maritime Campus Netherlands


photos/mcn.jpg
De Maritime Campus Netherlands is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen (vmbo tot en met wo), ondernemers en overheden. De doelstelling is het duurzaam vergroten en versterken van de economische infrastructuur in Noord-Holland Noord door het opzetten, ontwikkelen, uitbouwen en (waar)borgen van een internationaal gezaghebbend Marien, Maritiem en Milieutechnologisch cluster in- en vanuit Den Helder.

De Maritime Campus Netherlands gaat dit doel bereiken, vanuit het samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheidsinstellingen. Kenniscirculatie in de meest ruime zin van het woord waardoor de regio blijvend wordt versterkt in termen van werkgelegenheid en aantrekkingskracht voor hoogopgeleiden, waardoor er een gezonde economische basis in dit aantrekkelijke leefgebied ontstaat. De uitgangspunten die individueel maar met name in combinatie met elkaar een groot positief verschil zullen maken ten opzichte van andere initiatieven, zijn:

 

Economisch rendabel:
Werkgelegenheid, kennisverbetering, kenniscirculatie en (onafhankelijke) energievoorziening.

Ecologisch verantwoord:
Stabilisatie en verbetering op lange termijn van de kwaliteit van het klimaat, de lucht & het water, alsmede de daar aanwezige flora & fauna, wat zal bijdragen aan het welzijn van de mens op lange termijn.

Technisch vooruitstrevend:
Het creëren van open innovatie van het ontwikkelen van nieuwe technieken en producten.


http://www.maritimecampus.nl/
info@maritimecampus.nl

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre