DON Bureau


photos/DONlogojp.jpg
DON bureau

D.O.N. Bureau is een adviesbureau dat zich primair richt op multidisciplinaire projecten binnen de infrastructurele markt. Dit binnen de vakgebieden elektrotechniek, besturingstechniek, mechaniek en werktuigbouw, hydraulica en algemeen management en processturing. Hierbij treedt D.O.N. Bureau over het algemeen op als "intermediair tussen strategie & operatie", op het grensvlak tussen ontwerp en uitvoering. Van strategisch idee naar operationeel concept, van definitie naar ontwerp en uitvoering.

Het Adviesbureau D.O.N. Bureau bv is opgericht in 2006 met als doel adviesdiensten te leveren aan (semi-) overheidsbedrijven, ingenieursbureaus en marktpartijen. Hierbij worden niet alleen de harde project competenties benadrukt maar wordt juist verder gekeken naar de zachte competenties en karaktereigenschappen van medewerkers om zodoende een vruchtbare samenwerking te bewerkstelligen.

 Alle medewerkers hebben ruime ervaring opgedaan binnen grote (infrastructurele) projecten. De medewerkers hebben allen een technische achtergrond en opleiding en zijn de technische details ontstegen maar zeker niet vergeten: op basis van deze technische bagage is D.O.N. Bureau in staat theoretisch kaders en concepten pragmatisch te implementeren. Dit binnen onderhouds- en nieuwbouwprojecten.

D.O.N. Bureau is in staat om complexe vraagstukken te vertalen naar een pragmatische toepassing. Daar zijn hulpmiddelen en methodieken voor benodigd. Methodieken die soms hun bestaansrecht hebben bewezen en soms nog geheel ontwikkeld dienen te worden. D.O.N. Bureau vertaalt deze methodieken naar een voor uw organisatie toepasbaar en pragmatisch concept. Voorbeelden hiervan zijn de door D.O.N. Bureau ontwikkelde en toegepaste FMECA methodiek en de toepassing van de NEN 2767 inspecties binnen grote onderhoudscontracten. Bij deze werkzaamheden streeft D.O.N. Bureau naar een duurzame relatie met haar klanten.

De opdrachtgevers van D.O.N. Bureau betreffen (semi-) overheidsbedrijven, zoals Rijkswaterstaat, Provincies Gemeentewerken, Prorail, Schiphol en Waterschappen. Daarnaast werkt D.O.N. Bureau in opdracht van, en samen met, diverse ingenieurs- en adviesbureaus.

D.O.N. Bureau is op de hoogte van processen en methodieken zoals:

·          Systeemgerichte contractbeheersing

·          Systems Engineering  

·          Risico gestuurd onderhoud

·          Conditiemeting volgens de NEN 2767

 

 

 

Website : http://www.donbureau.nl/

 

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre