Stratelligence


photos/Logo Stratelligence1.jpg

Stratelligence is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 2006, dat bijdraagt aan betere en beter onderbouwde beslissingen van overheden en private partijen. Het is de missie van Stratelligence om de BV Nederland vooruit te helpen en dit doen we door het geven van strategisch advies en het leveren van onderzoek van topkwaliteit.

Stratelligence ondersteunt zijn klanten met evidence-based advies en onderzoek bij strategische beslissingen op het gebied van water, energie en duurzaamheid, defensie en veiligheid, transport en infrastructuur, industrie en andere kapitaalintensieve sectoren.

Binnen deze sectoren richt Stratelligence zich op onderwerpen op het snijvlak van economie, technologie en strategie. Stratelligence wordt nationaal en internationaal erkend en gewaardeerd als expert op het terrein van optieanalyse, adaptieve strategieën en omgaan met onzekerheid. Prestatiecontracten, innovatieve publiek-private samenwerkingsverbanden en strategisch advies zijn eveneens expertisegebieden. Wanneer een juiste of volledige methode ontbreekt, hebben wij ervaring met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die ook bij onvolledige informatie richting kunnen geven of die volledig nieuw zijn voor de opdrachtgever of sector.

Tegelijkertijd levert Stratelligence een bijdrage aan kennisontwikkeling om de maatschappelijke impact van ons werk te maximaliseren. Dit doen we in de vorm van publicaties, bijdragen aan congressen, opleiding van studenten en ontwikkeling van nieuwe methoden en bruikbare innovaties.

Typische vraagstukken die Stratelligence worden voorgelegd, zijn complex van aard en vereisen een integrale aanpak. Vaak gaat het om projecten waarvoor een standaardaanpak niet werkt maar nieuwe, creatieve oplossingen nodig zijn. Het proces dat leidt tot inzicht in het probleem en de oplossing dichterbij brengt, is altijd pragmatisch en steeds nauwkeurig afgestemd op de typen problemen, de behoeften en referentiekaders van de klant. Deze analyse en modellering kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd zijn.

In de uitvoering van de werkzaamheden kiest Stratelligence voor een onafhankelijke en kritische rol, precies afgestemd op de klant, waarbij conclusies via een objectieve analyse van de best beschikbare informatie worden getrokken.

http://www.stratelligence.nl/

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre