World Class Maintenance


photos/WCMjp.jpg
WCM

Over World Class Maintenance

World Class Maintenance (WCM) is het netwerk voor Smart Maintenance in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doen we door onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Specifiek voor onze leden, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Hoe doen we dat?

We voeren cross-sectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelen een onderwijsprogramma en werken aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid participeren. Daarnaast voeren we een actieve lobby om smart maintenance hoger op de politieke agenda te krijgen.

Fieldlabs

Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlab projecten waarbij een gehele sector uitgedaagd wordt om innovaties te versnellen door samen te experimenteren. Een voorbeeld is WCM’s Smart Industry Fieldlab CAMPIONE, gericht op het 100% voorspelbaar maken van onderhoud in de procesindustrie. Deze en diverse andere fieldlabs hebben het label Smart Industry ontvangen van de FME en dragen zodoende bij aan een ‘slimmer Nederland’.

Sector

Het effectief en slim aanpakken van innovaties bij onderhoudsvraagstukken heeft grote impact in een sector met 300.000 werknemers en een omzet van ruim 30 miljard per jaar.

Focus

De onderwerpen waar wij ons binnen diverse sectoren op richten zijn (de focus op deze onderwerpen is voortgekomen uit het Delpnhi-onderzoek Smart Moves for Smart Maintenance december 2016):

      1.       Big-data analytics

      2.       Smart sensor

      3.       Cultural and behavioural change

      4.       Condition and risk-based maintenance

      5.       Design for maintenance

      6.       Knowledge management

      7.       Interfacing AM IT systems

      8.       Degradation Models

      9.       Life cycle costing

      10.   Performance dashboards

      11.   Asset portfolio management

      12.   Performance based contracting

      13.   Mobile solutions

      14.   3D Design and virtual reality

 

Website : http://www.worldclassmaintenance.com/

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre